Link mới UPDATE -  Link 188BET 1 - Link 188BET 2

icon-dong-hungole-blog (467)Link 188BET Download trên Android và IOS
188bet banner

Cách chơi Baccarat luôn thắng tại 188BET (Phần 2)

Baccarat truc tuyen là trò chơi bài đơn giản gồm hai nhóm bài cho Người Chơi hoặc Nhà Cái. Bạn có thể cược cho Người Chơi hoặc Nhà Cái có số điểm cao hơn. Hoặc bạn có thể đặt cho kết quả hòa - bài người chơi và nhà cái cùng số điểm. Ngoài ra, trò chơi còn các lựa chọn cược phụ như "Lớn" hoặc "Nhỏ", tổng các lá bài được chia cho Người Chơi và Nhà Cái là 4, 5 hoặc 6; hoặc bài Người Chơi hay Nhà Cái có một đôi. Trong bài trước 188BET đã giới thiệu các bạn về cách chơi của LIVE Baccarat, trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu rõ luật chơi bài baccarat tại 188.

Luật Chơi Baccarat

1. Luật Chung

Baccarat luon thang sử dụng tất cả 8 bộ bài (416 quân bài). Các lá bài có số từ 2 đến 9 mang giá trị số điểm trên mặt quân bài. Quân Át có giá trị 1 điểm. Các quân hình (J, Q, K) và quân 10 có giá trị 0 điểm. Giá trị của nhóm bài được tính bằng cách cộng số điểm của các lá bài được chia. Ví dụ, nhóm bài gồm các quân 4, Q và 10 sẽ có giá trị là 4 điểm (4+0+0=4), nhóm bài gồm quân At và quân 9 (1+9=0). bet188 casino choi baccarat Mỗi lượt chơi 188bet link, Người Chơi và Nhà Cái sẽ được chia mỗi bên 2 quân bài. Người Chơi và Nhà Cái sẽ không được chia thêm lá bài thứ 3 nếu bài của Người Chơi hoặc Nhà Cái có điểm là 8 hoặc 9.

2. Luật Chia Lá Bài Thứ 3

 • Người Chơi sẽ được chia lá bài thứ 3 nếu tổng số điểm nhóm bài là 0,1,2,3,4 hoặc 5 điểm.
 • Người Chơi sẽ không được chia thêm bài nếu tổng số điểm nhóm bài là 6 hoặc 7 điểm.
 • Nếu Người Chơi không được chia lá bài thứ 3, Nhà Cái sẽ được chia lá bài thứ 3 nếu Nhà Cái có tổng số đểm 0,1,2,3,4 hoặc 5 điểm.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 6 hoặc 7.
a, Nếu Người Chơi được chia lá bài thứ 3, và lá bài thứ 3 có giá trị là: 2 hoặc 3
 • Lá bài thứ 3 sẽ được chia cho Nhà Cái nếu Nhà Cái có tổng số điểm của 0,1,2,3 hoặc 4.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 5, 6 hoặc 7.
4 hoặc 5
 • Lá bài thứ 3 sẽ được chia cho Nhà Cái nếu Nhà Cái có tổng số điểm của 0,1,2, 3, 4 hoặc 5.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 6 hoặc 7.
6 hoặc 7
 • Lá bài thứ 3 sẽ được chia cho Nhà Cái nếu Nhà Cái có tổng số điểm của 0,1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 7.
8
 • Nhà Cái sẽ được chia thêm lá bài thứ 3 nếu Nhà Cái có tổng số điểm là 0,1 hoặc 2.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 3,4,5, 6 hoặc 7.
9,10, J,Q, K hoặc At
 • Nhà Cái sẽ được chia thêm lá bài thứ 3 nếu người chia bài có tổng số điểm là 0,1, 2 hoặc 3.
 • Nhà Cái sẽ không được chia thêm bài nếu có tổng số điểm nhóm bài là 4,5, 6 hoặc 7.
b, Bảng thống kê các trường hợp Nhà Cái được chia thêm lá bài thứ 3: bet188 casino choi baccarat c, Các Loại Cược Và Tỉ Lệ Cược - Baccarat Truyền Thống
 • Người Chơi - Tỉ lệ cược 1:1
 • Nhà Cái - Tỉ lệ cược 0.95:1
 • Hòa - Tỉ lệ cược 8:1 (Cược đặt cho Người Chơi và Nhà Cái sẽ được trả về)
 • Đặt cho 2 lá bài đầu tiên của Người chơi/ Người chia bài là một đôi: Tỉ lệ cược 11:1
 • Lớn (tổng các lá bài được chia lớn hơn 4) - Đặt 1 ăn 0.54
 • Nhỏ (tổng các là bài được chia là 4) - Đặc 1 ăn 1.5
 • Lucky 7 (chỉ áp dụng với Baccarat Truyền Thống) - tỉ lệ đặt 1 ăn 40 nếu bài của Nhà cái thắng khi được chia lá thứ ba và điểm thắng là 7.
 • Fortune 8 (chỉ áp dụng với Baccarat Truyền Thống) - tỉ lệ đặt 1 ăn 25 nếu bài của Người Chơi thắng khi được chia lá thứ ba và điểm thắng là 8.
 • Player Bonus (Người Chơi thắng với cách biệt 4 điểm trở lên, hoặc Người chơi thắng với bài Natural) tỉ lệ thắng tối đa là đặt 1 ăn 30.
 • Banker Bonus (Nhà Cái thắng với cách biệt 4 điểm trở lên, hoặc Nhà Cái thắng với bài Natural) tỉ lệ thắng tối đa là đặt 1 ăn 30.
Cách Chơi Player Bonus hoặc Banker Bonus
 • Player Bonus: Thắng nếu bài Người Chơi thắng với 8 hoặc 9 điểm (Natural); hoặc thắng cách biệt 4 điểm trở lên.
 • Banker Bonus : Thắng nếu bài Nhà Cái thắng với 8 hoặc 9 điểm (Natural); hoặc thắng cách biệt 4 điểm trở lên.
Tiền trả về phụ thuộc vào loại cược
 odds
Thắng cách biệt 9  điểm với bài Non-Natural.30:1
Thắng cách biệt 8  điểm với bài Non-Natural.10:1
Thắng cách biệt 7  điểm với bài Non-Natural.6:1
Thắng cách biệt 6  điểm với bài Non-Natural.4:1
Thắng cách biệt 5  điểm với bài Non-Natural.2:1
Thắng cách biệt 4  điểm với bài Non-Natural.1:1
Thắng Natural.1:1
Hòa Natural.Push
  - Baccarat Không Hoa Hồng
 • Tỉ lệ thắng cược của Nhà Cái và Người chơi là 1:1 (không thu hoa hồng). Tỉ lệ sẽ là 1:0.5 nếu Banker thắng với 6 điểm.
 • Happy 6 (Baccarat Không Hoa Hồng) đặt 1 ăn 12 nếu bài Nhà Cái thắng với 6 điểm.
d, House Edge
Loại BET% Trả người chơi
Banker98.94%
Player98.76%
Tie85.64%
Pair89.64%
Small123.29%
Big76.71%